Report comment

Congratulations and happy wedding anniversary Roger and Medda!
Pareho kayong mabait, masipag, puno ng pagmamahalan, respeto at pagbibigay kaya kayo ay pinagpapala ng Diyos maging ang inyong buong pamilya. More anniversaries to come . We love you ? ?????